Category Archives: Actueel

Leegstand in het Groningen van toen

Berichten in de kranten doen soms verbazen vooral als er ander nieuws tegenover staat in een later tijdperk. Recentelijk werd bekend dat de sociale woningbouw stagneert ofwel dat er minder huizen in opdracht door de diverse woningbouwverenigingen, worden gebouwd dan officieel is gepland. Dit gegeven heeft vooral te maken van de stijgende prijzen van materialen,…
meer lezen

Luistercijfers van de zeezenders in 1985 (deel 3)

tekst: Hans Knot           foto: Walter Simons (door Rob Olthof) In deze zomermaanden wil ik, in een aantal afleveringen, onder meer terugblikken naar hoe met luistercijfers kon worden getoverd. Eerder publiceerde ik jaren geleden hierover en ik heb de gegevens er nog maar eens bijgehaald. In aflevering 2 berichtte ik onder meer…
meer lezen

Terug naar 1967

tekst: Hans Knot     foto: Elles Berger Andermaal een blik in het jaar 1967 waar toch vele herinneringen van naar boven zijn gekomen. Komend vanuit een Katholiek gezin werd je in die jaren veelvuldig geconfronteerd met radio- en televisie-uitzendingen van de KRO en uiteraard de inhoud van de Katholieke Volkskrant en de Katholieke Illustratie. Ieder…
meer lezen

De “eerste” Amber Alert

tekst: Hans Knot Iedere dag heeft Delpher, de archiefsite waarin vele publicaties en kranten zijn terug te vinden, een kalenderberichtje. Zo ook op vrijdag 5 juni jongstleden toen er werd teruggegaan naar wat de redactie ‘de eerste Amber Alert’ noemde. Een bericht in oud Nederlands geschreven en verschenen in het Limburgsch Dagblad van 7 april…
meer lezen