Colofon

Exploitatie: Stichting Media Communicatie

Hoofdredacteur: Hans Knot

Lay-out: Jan van Heeren

Vaste medewerkers:

André van Os, Lieuwe van der Velde, Martin van der Ven

Verantwoordelijke uitgever:

Stichting Media Communicatie, Jan-Fré Vos, Davidstraat 32, 9725 BT  Groningen

E-mail: info@mediacommunicatie.nl

www.mediacommunicatie.nl

Hoofdredactie:

Hans Knot

www.hansknot.com - www.soundscapes.info

Transacties en donaties:

Donaties om de activiteiten van  SMC te kunnen continueren, zijn altijd welkom!

ING-rekening: NL85 INGB 0004 0657 00 t.n.v. Mediacommunicatie, Groningen (BIC: INGBNL2A)

PayPal-betaling ook mogelijk.

Foto’s:

Indien niet anders vermeld zijn alle foto’s uit het Freewave en Offshore Echo’s archief.