Tweemaandelijks Media Magazine

COLOFON
Exploitatie: Stichting Media Communicatie  --  Hoofdredacteur: Hans Knot  --  Lay-out: Jan van Heeren
Vaste medewerkers: Michel van Hooff (Nederland); Rene Burcksen, Jan Hendrik Kruidenier (VS); Jelle Knot (Internationaal); Martin van der Ven (internetnieuws); Ingo Paternoster (Duitsland); Gijs van den Heuvel (Caribisch Gebied)
Verantwoordelijke uitgever: Stichting Media Communicatie,
Kornoeljestraat 4a, 9741 JB  Groningen, e-mail: info@mediacommunicatie.nl
Correspondentieadres: Hans Knot, Populierenlaan 8, 9741 HE Groningen, e-mail:
hans@freewave-media-magazine.nl

 

Beste lezers van het Freewave Media Magazine, beste donateurs van SMC. Na het overlijden van Rob Olthof is geprobeerd inzicht te krijgen in de financiële situatie van de Stichting Media Communicatie. Het blijkt dat de afgelopen twee jaar, gedurende de ziekteperiode van Rob het snel bergafwaarts is gegaan met de financiële kant van de Stichting. Mede doordat er bijna geen nieuwe producten door Rob op de markt werden gebracht als gevolg van ernstig energieverlies. Dientengevolge is er ook niet, zoals donateurs van hem gewend waren, intens om financiële ondersteunende bijdragen gevraagd.

Na een periode van 35 jaar gedrukte Freewave Media Magazine zal in februari het laatste gedrukte exemplaar gaan verschijnen. Het beloofde boek zal niet in gedrukte vorm verschijnen maar medio mei voor iedereen zijn te downloaden op de site van het Freewave Media Magazine www.freewave-media-magazine.nl en op www.hansknot.com

We verzoeken de lezers van het gedrukte exemplaar ons te laten weten of men een e mail adres heeft en zo niet of men een e mail adres wil sturen van een familielid, vriend of collega, zodat we kunnen informeren wanneer het boek, dat als afsluiter van het gedrukte exemplaar van het Freewave Media Magazine zal uitkomen, is te downloaden. Na het dikke nummer zal vanaf juni/juli weer een tweemaandelijks nummer verschijnen die voor een ieder gratis is te downloaden. Het e mail adres van SMC is info@mediacommunicatie.nl

Ondertussen is het altijd nog mogelijk een donatie te doen aan de Stichting Media Communicatie:

Stichting Media Communicatie, Kornoeljestraat 4a, 9741 JB  Groningen

ING bank Nederland  ●  BIC: INGBNL2A  ●  IBAN:  NL85INGB0004065700

Jan-Fré Vos (Voorzitter SMC) en Hans Knot (hoofdredacteur Freewave Media Magazine)

 

 

 

 

 

 Lidmaatschap 
 

Een jaarabonnement (6 nummers) INCLUSIEF toegang tot de Radio Day kost 14 euro. Een abonnement enkel op Freewave Media Magazine kost 6 euro.

 

Beste Radiovrienden

Kent u het Freewave Media Magazine? Het FMM bestaat in twee gedaantes: een papieren versie en een digitale versie. Het FMM bestaat al ruim 35 jaar en al vele jaren doet de Stichting Mediacommunicatie te Amstelveen de exploitatie van het tijdschrift.

Een abonnement op de digitale versie van het FMM kost u slechts € 6,-- per jaar.

FMM verschijnt elke twee maanden - dus zes edities van het FMM per jaar. Abonnee worden kan dus door te storten op bank 4065700 van Mediacommunicatie te Amstelveen.

Onze eerstvolgende Radio Day is op zaterdag 22 maart 2014 en u kunt als abonnee van het FMM voor 8 euro deelnemen aan de Radio Day,

De normale prijs voor de Radio Day is vastgesteld op 15 euro, dus u krijgt maar liefst 7 euro korting!

Kortom: FMM + Radio Day kost u € 14,--.

Tenslotte: Tijdens de Radio Day 2014 zal ondermeer speciale aandacht worden besteed aan het gegeven dat dan een halve eeuw geleden de Britse zeezenders van start gingen.

Stuur gewoon een mailtje.

 

 Transacties 
ING-rekening: 4065700 t.n.v. Mediacommunicatie, Amsterdam.
IBAN: NL85INGB 0004065700  BIC: INGBNL2A.
Voor België: Rekeningnummer 143-0759927-33 tnv SMC België.


Abonnement inclusief Radio Day = € 14,-

Abonnement zonder Radio Day = € 6,-

 

Audioclip: Freewave wordt digitaal

 

 

 

 

 

Freewave 2014-01 (nummer 470)

Freewave 2013-06 (nummer 469)

Freewave 2013-05 (nummer 468)

Freewave 2013-04 (nummer 467)

Freewave 2013-03 (nummer 466)

Freewave 2013-02 (nummer 465)

Freewave 2013-01 (nummer 464)

Freewave 2012-06 (nummer 463)

Freewave 2012-05 (nummer 462)

Freewave 2012-04 (nummer 461)

Freewave 2012-03 (nummer 460)

Freewave 2012-02 (nummer 459)

Freewave 2012-01 (nummer 458)

Freewave 2011-12 (nummer 457)

 

Wij treuren om het heengaan van Rob Olthof.

*07.12.1945  ✝23.09.2013


Maandagmorgen 23 september om half 12 kwam er een einde aan een uitzonderlijke vriendschap die Rob Olthof en ik 48 jaar lang hebben gedeeld. De vriendschap is ontstaan dankzij het weekblad dat de jonge babyboomers van destijds, vanaf 1965 konden kopen in de sigarenwinkel en meer: ‘Hitweek’.

Het was een strijd als in de jaren zestig van de vorige eeuw gevoerd door de fans van The Beatles en die van de Rolling Stones. Je was voor of tegenstander en dan doel ik op het verschil tussen Radio London en Radio Caroline, de zeezenders die de babyboomers nog meer vrijheid gaven dan ze zelf al hadden genomen.

Een paar kritische opmerkingen van Rob en mij heen en weer in Hitweek werd gevolgd door telefoongesprekken tussen Amsterdam en Groningen, waarna mijn ouders op een bepaald moment vroegen: Olthof, Amsterdam, Willemsparkweg vlak bij de familie Zwaving? Ik beaamde dat en mijn vader zei meteen: "Oh Arie Olthof, die ken ik van de Kappersvakbond." Beiden ontmoetten elkaar eens per jaar tijdens de landelijke bestuursdag. Het begin van een lange vriendschap tussen Rob Olthof en mij, die vooral gebouwd werd op gezamenlijke interesses als radio, muziek, bier, trams en treintjes maar ook kleine handeltjes.

Rob zijn eerste handelsactiviteit, las ik terug in een editie van Hitweek van 1968, waarin hij foto’s van beide Carolineschepen, genomen in de haven van Amsterdam, te koop aanbood. Dit voor de prijs van 40 cent per stuk exclusief 25 cent porti. Te betalen via de Gemeente Giro in Amsterdam. Uiteraard zonder destijds de Belastingdienst te informeren. De eerste stenen, van wat later de Stichting Media Communicatie werd, waren gelegd.

In het begin waren het redelijk kleine steentjes, die werden gebakken naar de opbouw. Ik memoreer de beruchte Neil Diamond Poster die Rob adverteerde. Hij was naar het theater gegaan, waar Neil in Amsterdam optrad. Hij gaf een bezoeker 25 gulden inclusief zijn fototoestel en vroeg hem een foto van Neil Diamond te nemen. Na afloop van het concert nam Rob, inmiddels teruggekeerd bij het theater, zijn fototoestel weer in ontvangst en liet de foto op posterformaat uitprinten. In kleine annonces in muziekbladen en de Telegraaf werden ze te koop aangeboden, en neemt U maar van mij aan dat het warme broodjes waren die hij in die periode verkocht. Hoewel vele ontvangers van de Neil Diamond poster zich hebben afgevraagd wie er nu op die poster stond.

Vrij snel werd Rob ook oprichter, voorzitter, secretaris, en vooral ook penningmeester van de Olivia Newton John Fanclub. Ikzelf was inmiddels al enige tijd hoofdredacteur van Pirate Radio News. Vanaf 1972 kwamen we regelmatig bij elkaar over de vloer en werden allerlei dingen op het gebied van radio gezamenlijk georganiseerd. 18 april 1973 de grote demonstratie in Den Haag voor het behoud van Radio Veronica. In de ochtend, ver voor achten, stond ik aan de Willemsparkweg met een busje vol vrienden met als doel Den Haag. We waren in Amsterdam om posters, geproduceerd door Rob Olthof, met een afbeelding van het zendschip van Radio Veronica op het strand van Scheveningen, mee te nemen voor verkoop op het Malieveld in Den Haag.

Zeer teleurgesteld was Rob omdat hij niet mee mocht, want moeder Anneke, hoewel Rob haar altijd Kootje noemde, had het hem verboden want anders kon hij zijn nieuwe baan wel kwijt raken. Verzorgend als altijd was het ‘kootje’ die hem voor de huisdeur de haren nog eens kamde en hem ras wegstuurde naar zijn werkgever, zodat hij niet te laat kwam.

4 mei 1973 Tweede Binnenhaven Scheveningen; meer dan 350 mensen uit negen landen. We hadden schepen gehuurd bij ondermeer de firma Vrolijk met als doel de muziekboten op de Noordzee met fans te bezoeken. Het feest ging niet door vanwege te slecht weer. Ik heb Rob nooit meer zo boos gezien als die betreffende dag. Een week later gingen we alsnog met 4 boten vol fans.

In 1978 richtte Rob, met een paar andere mensen, de Stichting Media Communicatie op, terwijl ik samen met weer anderen het Freewave Media Magazine oprichtte. Het was ook het jaar dat samen met de mensen van Music Radio Promotions ik de eerste Radiodag organiseerde in Noordwijkerhout. Reeds het volgende jaar gingen we deels, en niet veel later, geheel samen en werd tot op de dag van vandaag op deze manier de zeezenders en andere vormen van radio door geschiedschrijving en merchandise in stand gehouden.

Vanaf 1978 zijn er vervolgens ook jaarlijkse zeezenderdagen georganiseerd waarbij het westen van Nederland als locatie werd aangedaan en de laatste 15 jaar Amsterdam als centrale punt voor de, inmiddels meer dan 10 jaar geleden omgedoopte Radio Days werd gekozen. Bijeenkomsten die samen met onze gezamenlijke zeer goede vriend Martin van der Ven uit het Duitse Meppen tot stand kwamen. Jaarlijks waren er meer dan 350 mensen aanwezig om de verhalen door de medewerkers van de toenmalige zeezenders aan te horen, waarbij zowel de bezoekers als genodigde gasten vaak uit meer dan 10 landen afkomstig waren.

Ook dan was Rob in de zaal – zoals ook met de merchandising – vooral met geld bezig, immers alle activiteiten dienden te worden gefinancierd – wat hij al die jaren met volle inzet heeft gedaan. Niet voor niets werd hij door velen schertsend ‘de man met de geldtas’ genoemd.

Maar het was niet alleen radio dat ons samen hield. Poezen waren zowel in Huize Olthof als Huize Knot een belangrijk element waar telkens weer informatie over werd uitgewisseld. Rob zijn meest recente kat, Jeroentje, heeft inmiddels de warmte in Huize Knot tot zich genomen. Onze liefde voor Engeland leverde tientallen reizen naar tal van locaties op, waarbij vrienden, gemaakt door de radiohobby, werden bezocht, maar ook vele musea, kerken, restaurants, concerten en een grote variatie aan pubs in diverse plaatsen werden aangedaan. En reken er maar op dat met Rob Olthof op stap gaan de meest vreemde avonturen kon opleveren. Ik zal deze jaarlijkse reizen met Rob zeker gaan missen, evenals de ontelbare gesprekken over de telefoon en de wederzijdse bezoeken aan Amsterdam, later Amstelveen en Groningen. Zowel de PTT, KPN en andere telefoonmaatschappijen hebben aan ons veel geld verdiend en de huidige provider zal het zonder deze bron van inkomen moeilijker krijgen.

Rob, ik zal nooit de enorme lange en warme vriendschap, die we hebben gedeeld, vergeten. Je zult altijd in onze gedachten blijven. Rust in vrede en dank namens alle radiovrienden in binnen- en het buitenland voor je intense, nooit te stuiten, inzet om de herinneringen aan het verleden op radiogebied staande te houden.

Hans Knot 24 september 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum